مقالات

کد خطای پکیج کامفورت

پکیج کامفورت

E0
دستگاه کار نمیکند – فشار آب زیر 0.5 بار است.
راه حل : شیر پرکن آب دستگاه را باز کنید تا درجه مانومتر در ناحیه سبز رنگ قرار گیرد – فشار مناسب 1 تا 1/5 بار است.

E1 عملکرد نامطلوب جرقه زن و عدم ایجاد شعله
عامل خرابی : شیر گاز بسته است – مجرای لوله گاز باریک است یا گرفتگی دارد – فشار گاز کم است – کابل جرقه زن معیوب است
راه حل : شیر گاز را باز کنید – از لوله بزرگتر استفاده یا رفع گرفتگی کنید – مطمئن شوید که فشار گاز حداقل 180 میلیمتر ستون آب باشد – کابل جرقه زن را تعویض کنید.

E3 سنسور آب گرم رفت شوفاژ عمل میکند.
راه حل : سنسور تعویض شود یا به طور مناسب نصب گردد

E4 مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور هوا برقرار نیست
عامل خرابی : خروجی دودکش مسدود است – سنسور فشار معیوب است – لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابجا وصل شده است
راه حل : مانع را برطرف کنید – سنسور فشار را تعویض کنید – لوله را در جای صحیح متصل نمایید

E5 مسیر دودکش مشکل دارد یا اتصال سنسور هوا برقرار نیست
عامل خرابی : خروجی دودکش مسدود است – سنسور فشار معیوب است – لوله سنسور فشار بیرون آمده یا جابجا وصل شده است
راه حل : مانع را برطرف کنید – سنسور فشار را تعویض کنید – لوله را در جای صحیح متصل نمایید

تعمیر پکیج کامفورت

E6 حسگر شعله عمل نمیکند
عامل خرابی : حسگر معیوب است – برد کنترل معیوب است
راه حل : حسگر تعویض شود – برد کنترل تعویض گردد

E7 مشعل بدون گردش آب در داخل مدار گرمایش و یا بدون عملکرد پمپ، روشن می شود.
عامل خرابی : پمپ کار نمیکند – شیر مسیر گرمایش بسته است – برد کنترل معیوب است
راه حل : رویه را برداشته و مشکل پمپ بررسی شود – شیر مسیر گرمایش را باز کنید – برد کنترل تعویض گردد

E8 دمای آب گرم رفت شوفاژ از 85 درجه تجاوز کرده است
عیب : سنسور آب گرم رفت شوفاژ معیوب است
راه حل : سنسور تعویض شود – سوییچ حرارتی تعویض گردد

E9 سوییچ حرارتی 95 درجه عمل نموده است
عامل خرابی : دمای مدار گرمایش از 95 درجه تجاوز کرده است – سوییچ حرارتی کار نمیکند
راه حل: اطمینان از باز بودن مدار گرمایش – سوییچ حرارتی تعویض شود – پمپ تعویض شود

EC عدم ارتباط بین برد نمایشگر و برد کنترل
عامل خرابی : قطع بودن سیم برد نمایشگر
راه حل : تعویض سیم برد نمایشگر – بررسی اتصالات الکترونیک روی برد کنترل و برد نمایشگر

EE دمای آب گرم خروجی مصرفی مطلوب نیست
عامل خرابی : سنسور دمای آب گرم مصرفی معیوب است یا درست نصب نشده است
راه حل : سنسور تعویض گردد یا بصورت صحیح نصب شود

EF دمای آب گرم مصرفی از 80 درجه تجاوز کرده است
عامل خرابی : سنسور دمای آب گرم مصرفی معیوب است یا درست نصب نشده است – سوییچ حرارتی معیوب است.
راه حل : سنسور تعویض گردد یا بصورت صحیح نصب شود – سوییچ حرارتی تعویض شود

صفحه اینستاگرام سابن سرویس با محتواهای آموزشی و تخفیفات ارزنده برای فالورهای گرامی

نوشته های مشابه

1 دیدگاه در “کد خطای پکیج کامفورت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *